راه های صبر بر گناه چیست؟

d4963d42ca3cbad57e93416929f0c0da_L

راههای صبر برگناه فراوان است . یکی اینکه ما زمینه ی گناه را فراهم نکنیم و در بستر گناه نرویم . ما نگوییم که ما قدرت مقاومت در برابر گناه را داریم . ما نباید وارد مجلس گناه بشویم زیرا کسی ما را تضمین نکرده است که گناه نکنیم

پاسخ[۱]: راههای صبر برگناه فراوان است . یکی اینکه ما زمینه ی گناه را فراهم نکنیم و در بستر گناه نرویم . ما نگوییم که ما قدرت مقاومت در برابر گناه را داریم . ما نباید وارد مجلس گناه بشویم زیرا کسی ما را تضمین نکرده است که گناه نکنیم . امام صادق (ع)    را به میهمانی دعوت کردند . در هنگام غذا فردی گفت که من آب می خواهم و صاحبخانه شراب آورد . همان لحظه امام بلند شد و از مجلس بیرون آمد . فردی گفت که کسی به ذهنش خطور نمی کند که شما گناه بکنید . امام فرمود که من از پیامبر شنیدم که دور از رحمت خداست که انسان سر سفره ای بنشیند که دیگری شراب می خورد و گناه می کند . بعضی از دوستان زشتی گناه را برای ما زیبا جلوه می دهند . مثلا می گویند که یک شب اتفاقی نمی افتد ؟ داریم : بدترین همنشین کسی است که گناه را برای تو زیبا جلوه بدهد . دیگری فکر گناه است . کسی که در گناه زیاد فکر بکند به طرف گناه کشیده می شود . فکر گناه زمینه ی گناه را ایجاد می کند .  دینداری تزریقی نیست که فرد در عرض یک شب دین دار بشود. ما باید جوانان را با باورهای دینی بزرگ کنیم . یعنی شرکت در مجالس دینی،  کتاب و … اگر کسی باورهای دینی اش قوی باشد اشکالی ندارد که شب زنده داری هم نداشته باشد . پس ما باید زمینه ی گناه را برطرف بکنیم ، فکر گناه را از بین ببریم ،در مجالس گناه شرکت نکنیم ، از رفیقی که گناه را برای ما زیبا جلوه می دهد بپرهیزیم و باورهای دینی داشته باشیم .

-۱نکات تربیتی بیان شده توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در برنامه سمت خدا