ما چکار کنیم که دین دار واقعی باشیم و دین خودمان را حفظ کنیم؟

eea4518f1429f185be7035ff9652eb50_L

ما باید عوامل دینی را تقویت بکنیم تا بتوانیم در لغزش گاهها مقاومت کنیم . نقطه قوت هایی است که دین و باورهای دینی ما را شارژ می کند . برای کسانی که می خواهند مسیر بندگی را طی بکنند و این بار را درست به مقصد برسانند و سعادت دنیا و آخرت را شامل حال خودشان بکنند اولین کار این است که آنها همت بلند داشته باشند . یعنی انسانی باشد که خیلی زود خسته نشود.

پاسخ[۱]: ما باید عوامل دینی را تقویت بکنیم تا بتوانیم در لغزش گاهها مقاومت کنیم . نقطه قوت هایی است که دین و باورهای دینی ما را شارژ می کند .
برای کسانی که می خواهند مسیر بندگی را طی بکنند و این بار را درست به مقصد برسانند و سعادت دنیا و آخرت را شامل حال خودشان بکنند اولین کار این است که آنها همت بلند داشته باشند . یعنی انسانی باشد که خیلی زود خسته نشود . شیطان به افرادی که منحرف هستند کاری ندارد ولی برای افرادی که می خواهند مسیر الهی را بروند دام پهن می کند و وسوسه هایش را به سمت آنها می برد. در قرآن داریم که شیطان می گوید من بر صراط مستقیم می نشینم و مانع می شوم و فریب می دهم . پس کسانی که از صراط خارج هستند ، شیطان کاری به آنها ندارد . چنین فردی باید همت بلند داشته باشد و برای هر کاری نتیجه ی زود نخواهد . خدا و دین ما ، افرادی را که همت بلند دارند دوست دارد . امام حسین (ع) می فرماید : خدا آن همت های بلند را دوست دارد و از کسانی که دون همت هستند خوشش نمی آید . در روضه کافی داریم فردی نزد پیامبر رفت و گفت که من اهل طائف هستم ،و زمانی که در جاهلیت مردم شما را نمی خواستند من به شما پناه دادم . پیامبر به او گفت که بخاطر زحماتی که کشیدی از ما چیزی بخواه . فرد گفت : دویست تا گوسفند و یک چوپان . پیامبر اینها را برای او تهیه کردند . پیامبر گفت که این مرد چرا اینقدر کم همت بود؟ چرا همت آن پیرزن بنی اسرائیل را نداشت ؟ پیامبر فرمود :در زمان حضرت موسی به موسی خطاب رسید که از مصر به فلسطین برو و با خودت جنازه ی یوسف را هم ببر . موسی گفت که من نمیدانم  جنازه ی یوسف کجاست ؟ ندا آمد : پیر زنی هست که می داند . موسی پیرزن را پیدا کرد و سوال کرد . پیرزن گفت که من می دانم قبریوسف کجاست ولی یک شرطی دارد . ندا آمد که قبول کن . پیرزن گفت : من می خواهم در بهشت با توهمنشین باشم . موسی متوجه شد که این پیرزن خیلی با همت است. ما سعی کنیم در مسیر الهی کم همت نباشیم . امام خمینی که پانزده سال در نجف بودند هر شب به حرم امیرالمومنین می رفتند و زیارت جامعه کبیره را می خواندند . یک شب هوا خوب نبود وپسر بزرگشان گفتند که امشب از همین جا به امام سلام بده . امام فرمودند : این روحیه را از من نگیر ، من که می توانم به حرم بروم چرا از اینجا سلام بدهم . چرا انسان به کم قانع باشد ؟ وقتی انسان می تواند چیز بلندتری را بدست بیاورد چرا باید به کم قانع باشد ؟ پس نکته ی اول بلند همت بودن است . نکته ی بعدی این است که مشکل بسیاری از ما ندانستن معارف دینی نیست . ما می دانیم خدا همه جا هست ولی باز در مقابل خدا گناه می کنیم . ما بعضی از گناهان را در مقابل بچه ی کوچک انجام نمی دهیم و حیا می کنیم ولی در محضر خدا گناه می کنیم . ما همه می دانیم مرگی در راه است و آن طرف از ما حساب می کشند ولی جوری زندگی می کنیم مثل اینکه مرگی در کار نیست . مشکل ما این است که باورها و ایمان های ما ضعیف است . بقول آیت الله بهجت ماعلم داریم ولی علم ما اثر نمی گذارد. بین باور و عمل نسبت مستقیم است ولی انسان می تواند علم داشته باشد ولی ایمان نداشته باشد .شیطان می داند که خدا خالق است . داریم که شیطان می گوید : تو من را از آتش خلق کردی و انسان را از خاک آفریدی . شیطان می داند که قیامتی هست و از خدا خواست که تا قیامت او را مهلت بدهد و به عزت خدا قسم خورد .پس صفات خدا را هم می دانست . اما شیطان ایمان ندارد . پس ما باید باورهای مان را تقویت کنیم . بعضی ها با اینکه علم شان کم بود ولی باورهای شان زیاد بود و توانستند به سعادت برسند . اگر ما همان دانسته های دینی کم خود را باور بکنیم و به آن تسلیم باشیم و بر آن عمل کنیم کافی است .اگر یک آیه ی قرآن بر جان انسانها بنشیند او را به رشد می رساند . فردی نزد پیامبر به مسجد آمد و گفت که من می خواهم قرآن یاد بگیرم . پیامبر به یکی از اصحاب گفت که به او قرآن یاد بده . چند دقیقه بعد آن فرد از مسجد بیرون رفت و صحابی پیش پیامبر آمد . گفت : این شاگرد خیلی کم حوصله بود . با خواندن چند آیه کوچک او بلند شد و رفت . من سوره ی زلزال را با او کار کردم . وقتی به آیه آخر رسیدم که اگر کسی یک ذره کار خوب انجام بدهد آنرا خواهد دید و اگر کسی به اندازه ی ذره ای کار بد انجام بدهد آنرا خواهد دید . او بلند شد و رفت . پیامبر فرمود : او فقیه رفت . او به یک عمق رسید .یک آیه در جان او شکوفا شد . پس ما باید باورهای مان را تقویت کنیم .

[۱] –  نکات تربیتی بیان شده توسط حجت الاسلام و المسلمین عالی با استفاده از متون سایت samtekhoda.tv3.ir