نماینده کارگران:حداقل مزد باید ۲٫۲ میلیون تومان باشد/نماینده کارفرمایان:توان افزایش مزد نداریم

[ad_1]


نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش مزد کارگران خارج از توان کارفرمایان است گفت: افزایش مزد باعث کاهش نیروی کار می شود.

[ad_2]

لینک منبع