سال جاری نتوانستیم در ایجاد رشد اقتصادی موثر عمل کنیم

[ad_1]


“محمدباقر نوبخت” سخنگوی دولت شب گذشته در برنامه نگاه یک به بررسی مسائل و موضوعات روز کشور پرداخت.

[ad_2]

لینک منبع