وام جدید مسکن؛ به‌نام مردم، به کام سوداگران

[ad_1]


کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند وام جدید مسکن نه تنها کمکی به خانه‌دار شدن خانه‌ اولی‌ها نکرده بلکه مصوبه سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار کار و کاسبی سوداگران و دلالان مسکن را حسابی سکه می‌کند و به رکود بیشتر بخش مسکن دامن می‌زند.

[ad_2]

لینک منبع