بحران پناهندگان موجودیت تمام اروپا را تهدید می‌کند

[ad_1]


نخست وزیر یونان بحران پناهندگان را تهدیدی برای موجودیت اتحادیه اروپا دانسته و بر همبستگی اروپایی برای حل این مسئله تاکید کرد.

[ad_2]

لینک منبع