۵ چالش و ۱۳ نقطه ضعف طرح تحول سلامت + پیشنهادات

[ad_1]


مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان و رضایت نسبی مردم بود، اما این طرح بزرگ؛ ۱۳ نقطه ضعف نیز دارد که باید ۵ چالش نیز به آن اضافه کرد، کما اینکه پیشنهاداتی برای برون رفت از این وضعیت نیز وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع