چگونه جریان نفوذی باعث انعقاد عهدنامه گلستان شد/ نامه تاریخی ناصرالدین شاه از وجود جریان نفوذی در بدنه حاکمیت

[ad_1]


موسی حقانی معتقد است که جریان نفوذی در جریان عهدنامه گلستان با دخالت در تصمیم‌گیریها، تلاش کردند شاه قاجار را از ادامه مقاومت ناامید و وی را به وعده‌های نماینده انگلیس دل خوش کنند.

[ad_2]

لینک منبع