فردی که تخلف کرده به لحاظ قانونی باید کنار برود

[ad_1]


نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ کسی که شرایط قانونی ندارد، نمی‌تواند نامزد شود و در مرحله بعد از رأی‌گیری نیز اگر مشخص شود منتخب تخلف کرده رأیش دارای ارزش قانونی نیست و باید کنار برود.

[ad_2]

لینک منبع