آیا وزیر و معاونش اصلِ «تراپاتونی» را زیر پا می‌گذارند

[ad_1]


علی رهبری از سِمتِ ارکستر سمفونیک تهران استعفا داده و علی مرادخانی استعفای او را نپذیرفته است، شاید مرادخانی و وزیر نمی‌خواهند ترکیبِ خوبِ ارکستر سمفونیک تهران دچار تغییر شود.

[ad_2]

لینک منبع