احتمال تعیین دستمزد ۹۵ بدون حضور نمایندگان کارگری کمیته مزد

[ad_1]


رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری کمیته دستمزد از حضور در جلسه شورای عالی کار حذف شدند گفت: سه شنبه ۱۸اسفند شورای عالی کار بدون حضور نمایندگان کمیته دستمزد و مشاورین تشکل‌ها برگزار می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع