ترس از تنبیهات آمریکا مانع برقراری روابط بانک‌های خارجی با ایران است

[ad_1]


سفیر ایران در آلمان با بیان اینکه ترس از تنبیهات آمریکا مانع برقراری روابط بانکی بعد از اجرای برجام شده است، گفت: بعد از اجرای برجام ایران باید در شبکه تولید، تجارت، بانکداری و بیمه دنیا قرار گیرد.

[ad_2]

لینک منبع