سفارش سوال برانگیز معاونت علمی ریاست جمهوری به «دیرین، دیرین» برای تأیید «تراریخته»

[ad_1]


اخیراً معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری اقدام به سفارش، تولید و انتشار یک انیمیشن توسط برنامه پرمخاطب «دیرین دیرین» نمود، که موج مخالفتهای شدید را در سطح عموم جامعه به همراه داشت؛ و به دلیل جهتگیری خاص، بلافاصله متوقف شد.

[ad_2]

لینک منبع