مهارت های تشکیلاتی ۵

419462039e6c0e52c639a94a4db17847_XL

شجره طیبه صالحین تهران بزرگ؛

مدیریت فرهنگی تشکل
مدیریت فرهنگی و به تعبیر دیگر مدیریت با ابزار فرهنگ بر تشکل ها و گروه ها تربیتی، به نوعی از مدیریت و راهبری گروهی اطلاق می شود که مسئول مجموعه با شناختی که از محیط و نیرو های خود بدست آورده و نحوه تعاملی که در میان گروه جاری است، فرهنگ و اخلاق را میتواند به عنوان عامل هدایت و راهبری مجموعه به کار گیرد.

آنچه که تا کنون در یادداشت های مهارت های تشکیلاتی  به آن پرداخته شده است، همه در ذیل مراحل قبل از عملیات و فعالیت فرهنگی دسته بندی میشدند. اما از این به بعد ما به سمت طراحی برنامه اجرایی و عملیاتی حرکت خواهیم کرد.

مدیریت فرهنگی و به تعبیر دیگر مدیریت با ابزار فرهنگ بر تشکل ها و گروه ها تربیتی، به نوعی از مدیریت و راهبری گروهی اطلاق می شود که مسئول مجموعه با شناختی که از محیط و نیرو های خود بدست آورده و نحوه تعاملی که در میان گروه جاری است، فرهنگ و اخلاق را میتواند به عنوان عامل هدایت و راهبری مجموعه به کار گیرد.

به عنوان نمونه در یک تشکل نظامی “قدرت” عامل راهبری و ابزار هدایتی است که فرمانده از آن بهره میگیرد.

اما عواملی که یک مدیر و یا مسئول فرهنگی باید مد نظر قرار دهد عبارتند از:

شاید این عوامل تمام مولفه هایی نباشند که یک مسئول مجموعه باید درکار خود بدان توجه کند ولی میتونیم ادعا کنیم که امهات کار را پوشش می دهد.

۱٫ برنامه ریزی

برنامه ریزی همان طوری که در یاددشت های قبل بدان تصریح شده بود، پایه و یکی از ارکان مهم مدیریت فرهنگی موفق است. برنامه ریزی باید جامعیت داشته باشد تا تمامی افراد مجموعه را درگیر کند و برای آن برنامه داشته باشد، همچنین مهم است که در کار تربیتی برنامه ریزی جامعیتی فرا مادی نیز داشته باشد، به گونه ای که برای ابعاد معنوی و فضای عبادی فرد هم فکر شده باشد.

البته باید توجه داشت که این مدل برنامه ریزی خلاقیت فرد را از بین نبرد و او را وابسته بار نیاورد. بلکه با یک برنامه ریزی خلاقیت محور، اجازه بدهیم افراد خودشان تصمیم بگیرند و دست به انتخاب بزنند.

۲٫ مدیریت دقیق و صحیح

مدیریت دقیق و صحیح بدین معنا است که مسئول مجموعه باید توجه داشته باشد که جمع به کدام سمت در حرکت است و روند محتوایی که در پیش است چه آینده ای را برای مجموعه رقم خواهد زد. از دیگر مواردی که در ذیل مدیریت دقیق و صحیح باید مطرح شود، توجه ویژه به نظارت و ارزیابی است. نظارت موجب می شود نیرو خود را مهم و دارای هویت ارزشمند بداند و توجه داشته باشد که کار وی برای مسئول مجموعه مهم و حیاتی است.

۳٫ روابط اجتماعی مناسب

روابط اجتماعی و برخورد گرم موجب میشود میزان صمیمیت در گروه افزایش یابد، همین نکته موجب دلگرمی و احساس تعلق فرد به مجموعه شود. از این رو روابط اجتماعی عنصری بسیار تعیین کننده و حساس در مدیریت است. اما نکته حائز اهمیت این است که قرار نیست فرمانده در همه حالات لبخند بزند، جاذبه و دافعه دو روی سکه هستند  و فرد باید بداند در عین وجود تشویق در هنگام موفقیت، توبیخ و تنیه در زمان تخلف و کم کاری وجود دارد.

۴٫ تصمیم گیری به موقع

با تو جه به سرعت بالای بعضی اتفاقات و اهمیت تصمیم گیری در لحظه وقوع، مدیر یک تشکل فرهنگی باید بیش از هر چیزی توانایی تحلیل و تصمیم گیری داشته باشد. تا در لحظه بتواند همه جوانب را بررسی کند و به یک تصمیم دقیق و متناسب با شرایط برسد.

۵٫ مشورت گیری

مشورت گیری بی شک از اصول مهمی است که فرد را در دستیابی به یک نگاه جامع رهنمون می سازد. باید پذیرفت که بواسطه مشغله های جاری و عدم تسلط بر تمامی حوزه ها، برای موفقیت باید در هر عرصه ای با افراد خبره و توانمند آن حوزه مشورت کرد. تک روی و استبداد رأی می تواند ازمهم ترین عواملی باشد که یک مسئول فرهنگی را دچار مخاطره میکند. آنچه که در روایات ما بر آن اشاره شده است این است که مشورت با دیگران به منزله شریک شدن در عقول است پس مشورت هرچه بیشتر، تجمیع افکار بیشتر و البته باید توجه داشت که نباید بیش از حد به مشورت پرداخت و یا با افراد غیر متخصص به گفتگو نشست زیرا باعث تشتت در افکار و عدم جمع بندی ذهنی می شود.

۶٫ ساختارمند

توجه به چارت سازمانی و ساختار مندی باعث ایجاد نظم در مجموعه می شود. تشکلهایی که  به ساختار پایبند نیستند، شاید در ابتدا با شور و هیجان موجود در مجموعه بتوانند کارهای خویش را پیش ببرند اما مطمئنا در ادامه با مشکل روبرو می شوند، این نظم ساختاری است که در ادامه فعالیت می تواند انسجام مجموعه را حفظ کند. مدیر فرهنگی باید معماری مجموعه خود را مدیریت کند البته این را نباید به معنای تسلب سازمانی برداشت کرد که اگر قسمت یا بخشی دچار مشکل شد آن را رها کرده و فقط خودش را ملزم به حل مشکل کنیم ولی اینکه تمامی مشکلات را هم بخواهد فرا ساختاری حل و فصل کند برای مدیر فرهنگی ضعف به شمار می آید.

۷٫ توجه به منابع انسانی

اما در نهایت باید توجه به منابع انسانی را یکی دیگر از مهم ترین مولفه های مدیریت فرهنگی دانست. نظام تربیت اسلامی انسان محور حرکت می کند و نه ساختار محور از این رو توجه مدیر به منابع انسانی حتی در کمترین حالت، قدرت اجرایی وی را افزایش میدهد. نیرو در هرحالتی نیاز به توجه مستمر و پیگیری دارد این توجه و پیگیری منحصر در حیطه فعالیت فرد نباید باشد، بلکه اگر دخالت محسوب نشود می بایست حتی در راستای تقویت روابط خانوادگی گام برداشت و یا به طور مثال وضعیت درسی و علمی افراد را چک کرد. این توجه باعث می شود که افراد فعال در مجموعه احساس هویت جمعی بکنند و متوجه باشند که برای دیگران اهمیت دارند و به آنها توجه می شود.