سیف: همه بانکهای ما به سوئیفت متصل هستند

[ad_1]


رئیس کل بانک مرکزی گفت: همه بانکهای ما هم اینک به سامانه سوئیفت متصل هستند.

[ad_2]

لینک منبع