سازمان بازرسی از وزیر خواسته اساسنامه فدراسیون فوتبال به‌تصویب هیئت دولت برسد/ استعلام امنیتی برعهده ما است

[ad_1]


مدیرکل مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان می‌گوید اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال مطابق نامه سازمان بازرسی کل کشور مصوبه هیئت دولت را ندارد و باید مراحل قانونی آن طی شود.

[ad_2]

لینک منبع