فروپاشی اجماع عربی؛ مواضع خصمانه سعودی صدای دوست و دشمن را در آورد

[ad_1]


هر چند نمی توان تسلط آل سعود بر برخی حکومت های عربی را منکر شد، اما دست و پا زدن ریاض برای به دست آوردن « اجماع عربی» علیه حزب الله لبنان ناکام مانده و به درهای بسته خورد.

[ad_2]

لینک منبع