اسد مورد حمایت بخش اعظمی از مردم سوریه است/ شکست کامل آمریکا در منطقه

[ad_1]


رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه با تاکید بر اینکه ما از اسد حمایت می کنیم چرا که وی همچنان رئیس جمهور مشروع سوریه است، همچنین از شکست کامل آمریکا در منطقه سخن گفت.

[ad_2]

لینک منبع