پیروز واقعی

[ad_1]


برخی خواص خودخواه که انتخاباتی با مشارکت بالاتر را به کام مردم تلخ کرده بودند با رأی دادن، عملاً مهر بطلانی بر همه لجاجت‌های خود با ساختارهای قانونی در کشور زدند. اما آن‌چه ندامت جدی حاشیه‌پردازان بیرونی را در آینده نزدیک موجب می‌شود …

[ad_2]

لینک منبع