تبلیغات گستاخانه یک شرکت سیگارسازی: هر کس ۲ لب دارد، مشتری من است!

[ad_1]


کارشناسان حوزه دخانیات و عرصه سلامت به مقولات مختلف آسیب‌ها و چالش‌های تولید سیگار و واردات دخانیات پرداختند بطوریکه یکی از کارشناسان از تبلیغات گستاخانه یک شرکت سیگارسازی با عنوان «هر کس دو لب دارد، مشتری من است!»، پرده برداشت.

[ad_2]

لینک منبع