اولویت برنامه‌های مجلس دهم باید حل مشکلات اقتصادی کشور باشد

[ad_1]


رئیس مجلس گفت: اولویت برنامه‌های مجلس آینده باید حل مشکلات اقتصادی با همکاری دولت و به دور از هر گونه حاشیه سازی باشد.

[ad_2]

لینک منبع