مهارت های تشکیلاتی ۲

fbeffccf3fed7f7c5846873a4b09e989_XL

صالحین تهران بزرگ؛

۳٫ هدف گذاری
در یادداشت گذشته به این مرحله رسیدیم که دو مرحله اول شامل نیاز سنجی و اولویت بندی می باشد. پس از احصاء نیازها و مشخص کردن میزان اولویت برای پرداختن به آنها می بایست با یک نگاه جامع و دقیق، به هدف گذاری پرداخت.
هدف گذاری برای یک حلقه صالحین و یا تشکل فرهنگی باید متناسب منابع و امکاناتی باشد که در دسترس و یا امکان دستیابی به آنها است.

باید توجه داشت هر مجموعه فرهنگی برای تداوم مسیری که می پیماید نیاز به امید و حفظ روحیه دارد، از این رو باید اهداف را در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می بایست تنظیم کرد.
یکی از علل اصلی این تقسیم بندی این است که در صورت تحقق اهداف کوتاه مدت، مجموعه خود را باور می کند و با پویایی هر چه بیشتر به راه خود ادامه می دهد و یا در صورت شکست در همین اهداف کوتاه مدت، تشکل با یک آسیب شناسی به موقع و ارزیابی سریع می تواند نقاط ضعف خود را به دست آورده و مشکلات را پیش از آن که به حالت بحرانی برسند شناسایی کرده و دست به حل آنها بزند.
حال تصور کنیم که به جای یک هدف گذاری عینی و ملموس، در هدف گذاری فقط به موارد کلان و انتزاعی بپردازیم. در این صورت هم اهداف محقق نمی شود و هم مجموعه هیچ گاه توانایی ارزیابی و سنجش دقیق خود را پیدا نمی کند.

 

مراتب هدف گذاری

 طبق مراتبی که برای هدف گذاری مطرح کردیم، اکنون فقط به تبیین اهداف می پردازیم.

 

اهداف کوتاه مدت
اهداف کوتاه مدت می بایست، شامل اصول و مبانی کلی گروه باشند به طور مثال میتوان یکی از اهداف کوتاه مدت یک حلقه صالحین ایجاد یک محفل و پاتوق مطالعه باشد که در مسجد یا پایگاه بسیج شکل میگیرد. این نوع اهداف هم بزودی محقق می شوند و هم در صورتی که از لحاظ محتوایی به گونه ی درستی هدایت شوند می تواند پایه های معرفتی و دانشی مجموعه را پی ریزی و تقویت کند.
در همین راستا میتوان ایجاد یک کتابخانه و سالن مطالعه کوچک را هم دید، که در صورت تحقق این هدف جمع به یک خودباوری میرسد و همانطور که گفته شد در یک بازه زمانی کوتاه نتیجه خوبی گرفت.

 

اهداف میان مدت
اهدف میان مدت می بایست علاوه بر قابلیت دسترسی، می بایست تا حدی دشوارتر و مشکل تر باشند هم گروه را دچار فشار و تلاش کند و هم تا حدی آرمانگرایی در آن دخیل باشد. آنچه که از نظر زمانی در اهداف میان مدت مد نظر است، بازه زمانی ۲ ساله است که هم مجموعه به یک تمزکز نسبی رسیده باشد و هم یک نقطه ی آغازی برای شنساندن مجموعه به تشکل های دیگر باشد.
مثلا برگزاری یک همایش در سطح استان میتواند یک هدف میان مدت خوب برای مجموعه ها باشد. که همانطور که گفته شد هم بعد محتوایی دارد و هم نیروها را از لحاظ اجرایی به توانمندی های جدیدی می رساند.

 

اهداف بلند مدت
آنچه که در اهداف بلند مدت مد نظر است، نشان دادن آرمانها و چشم انداز مجموعه می باشد.به تعبیر دیگر اهداف بلندمدت نمی بایست انقدر دم دستی و کوچک انتخاب شوند که گروه بتواند به راحتی و سرعت به آن دست پیدا می کند، زیرا ممکن است در ابتدا موجبات خوشحالی را برای اعضا فراهم کند ولی در ادامه پوچی و عدم اشتیاق به ادام راه را موجب می شود.
این اهداف می بایست در یک بازه زمانی ۵ ساله ارائه شوند و در راستای اهداف گذاشته تببین شوند.