جامعه المصطفی پیام نامه‌ مقام معظم رهبری به جوانان غربی را به جهان ابلاغ کند

[ad_1]


رئیس جامعه المصطفی العالمیه با تأکید بر اینکه جامعه المصطفی العالمیه در امر گسترش معارف دینی نقش مهمی دارد، گفت: جامعه المصظفی به عنوان عامل دین وظیفه ابلاغ پیام نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی را به جهانیان و نسلهای آینده دارد.

[ad_2]

لینک منبع