چند سؤال ساده اما مهم از آقای عارف

[ad_1]


آقای عارف! بسیاری از مردم از عملکرد دولت در ۳ سال گذشته ناراضی هستند؛ شما به عنوان حامیان دولت دقیقا از چه زمانی، تکرار می‌کنم از چه زمانی قرار است مسئولیت رفتار دولت را به عهده بگیرید و پس از ۳ سال نگویید تقصیر دولت قبلی است؟

[ad_2]

لینک منبع