دولت باید تحول در نظام مزدی را بپذیرد/ سبد معیشت خانوار کارگری یک واقعیت است

[ad_1]


رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری ایران با اشاره به ضرورت پذیرش دولت برای تحول مزدی گفت: تا زمانی که دولت واقعیت‌های نیاز به تحول مزدی را نمی پذیرد، کارفرما هم همسو با آن قبول نمی‌کند که سبد معیشتی وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع