ورود سیب آمریکایی به کشور جای شرمندگی دارد

[ad_1]


رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران خواستار توقف قاچاق میوه و اقدام صریح مسئولان شد و گفت : ورود سیب آمریکایی به کشور جای شرمندگی دارد.

[ad_2]

لینک منبع