سید امیر حسینی سرپرست فدراسیون ورزش کارگری شد

[ad_1]


مراسم معارفه سرپرست فدراسیون ورزش کارگری با حضور وزیر کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

[ad_2]

لینک منبع