اراکی: اصلی‌ترین مشکل انبیا مبارزه با نفاق بوده است / برخی عزت و قدرت را با اتصال به آمریکا برابر می‌دانند

[ad_1]


دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب گفت: نفاق بستر نفوذ، تحجر، تشیع آمریکایی و اسلام آمریکایی را فراهم می‌کند و هر جا پرچمی برای ایجاد پراکندگی برافراشته می‌شود در زیر آن منافقی وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع