بابک زنجانی اراده کند زمینه بازپرداخت بدهی‌های او را فراهم می‌کنیم/ما هم ذینفع هستیم

[ad_1]


رئیس کل بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی درباره منافع نهاد متبوعش از بازپرداخت بدهی‌های بابک زنجانی گفت: این بدهی‌ها مستقیما بدهی‌های نفتی است اما حتما بانک مرکزی هم از این موضوع منتفع می شود.

[ad_2]

لینک منبع