مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی افزایش می‌یابد

[ad_1]


معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: با فراهم شدن منابع اعتباری و تسهیلاتی مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در کشور افزایش می‌یابد.

[ad_2]

لینک منبع