موضوع عدم‌استعفای نجفی (ردیف ۲۸ تهران) را بررسی می کنیم/ ۲۲۱ نماینده مشخص و ۶۹ نماینده در دور دوم انتخاب خواهند شد

[ad_1]


رئیس ستاد انتخابات درباره عدم‌استعفای محمدرضا نجفی از سمت دولتی (ردیف ۲۸ لیست تهران) گفت: ما سمتی به‌عنوان معاونت اقتصادی در استانداری‌ها نداریم اما اگر مشکلی باشد به این موضوع نیز رسیدگی خواهیم کرد.

[ad_2]

لینک منبع