ظریف: انتخابات نشان داد هیچ مشکلی نمی‌تواند مردم را از تعیین سرنوشتشان برحذر دارد

[ad_1]


وزیر خارجه کشورمان گفت حضور گسترده مردم در انتخاب هفتم اسفند نشان دهنده عزم مردم بود برای اینکه نشام دهند هیچ مشکلی آنها را از تعیین سرنوشتشان برحذر دارد.

[ad_2]

لینک منبع