مبارزه اسپانیایی با موش‌های تهرانی

[ad_1]


مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از به کارگیری روش نوین مبارزه فیزیکی با موش‌های تهران با همکاری اسپانیا خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع