برگزاری مراسم رونمایی از گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵

[ad_1]


مراسم رونمایی از گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ در محل سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی برگزار شد.

[ad_2]

لینک منبع