منتخب مردم نظنز در مجلس دهم: اولویت مجلس دهم حل مشکل "رکود" و "تولید" باشد

[ad_1]


نماینده منتخب مردم نطنز در مجلس دهم با اشاره به مشکلات رکود در بخش مسکن، صنعت، تولید و موضوع بیکاری گفت: اولویت مجلس دهم حل مشکل “رکود” و “تولید” باشد.

[ad_2]

لینک منبع