٢٢١ نماینده مجلس دهم مشخص شدند/ ۶٩ نماینده باقی مانده از بین ١٣٨ نفر انتخاب خواهند شد

[ad_1]


رئیس ستاد انتخابات با بیان اینکه ٢٢١ نماینده مجلس دهم مشخص شدند، گفت: نماینده باقی مانده از بین ١٣٨ نفر انتخاب خواهند شد.

[ad_2]

لینک منبع