سخنان وزیر خارجه امارات "بیشرمانه" بود/ در کنار ارتش به مبارزه ادامه می‌دهیم

[ad_1]


سخنگوی رسمی نیروهای داوطلب مردمی عراق سخنان وزیر خارجه امارات علیه نیروهای مردمی را فراتر از عرف و قوانین دیپلماتیک دانست و تاکید کرد که هدف از اظهارات وزیر خارجه امارت جلوگیری از مشارکت نیروهای داوطلب مردمی عراق در عملیات مختلف است.

[ad_2]

لینک منبع