سیاست دستمزدی وزارت کار رونمایی شد

[ad_1]


تعبیر وزیر کار از “اشتغال بیشتر” به عنوان عیدی کارگران در راستای سیاست مورد حمایت کارفرمایان مبنی بر “افزایش کمتر دستمزد کارگران برای اشتغال بیشتر” ارزیابی می شود.

[ad_2]

لینک منبع