وام مسکن زوجین در تهران ۱۶۰ میلیون تومان شد

[ad_1]


شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵ شرایط خانه‌دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.

[ad_2]

لینک منبع