ظلم در حق مردم با رویکرد محتاطانه دولت در اصلاح نظام تعرفه گذاری برق

[ad_1]


با استفاده از شیوه های تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی برای اصلاح تعرفه های برق بخش خانگی، بیش از ۸۵% از مردم که محدوده الگوی مصرف برق را رعایت می کنند، افزایش قیمتی نخواهند داشت و صرفا تعرفه برق برای مشترکین پرمصرف افزایش می یابد.

[ad_2]

لینک منبع