کاهش ۵۰ درصدی هزینه در صورت استفاده حداقلی از آرم طرح ترافیک

[ad_1]


ابوالفضل قناعتی گفت: در راستای کاهش و مدیریت ترافیک محدوده طرح، کمترین هزینه را برای افرادی که تنها یک یا دو روز در هفته وارد محدوده طرح می شوند در نظر گرفتیم.

[ad_2]

لینک منبع