پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری الکترونیکی دور دوم انتخابات مجلس به شورای نگهبان

[ad_1]


وزیر کشور گفت: آماده هستیم مرحله دوم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم. تعداد در این دور کم است و براحتی می توانیم آن را انجام دهیم.

[ad_2]

لینک منبع