نخستین هنرکارت به وزیر کار تقدیم شد

[ad_1]


در مراسم ضیافت هنر که از سوی تعاونی هنرمندان معاصر پارس برگزار شد نخستین هنرکارت به وزیر کار و امور اجتماعی تقدیم شد.

[ad_2]

لینک منبع