خانه دار شدن مزدوجین تسهیل می شود

[ad_1]


شورای پول و اعتبار با مصوباتی در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال ۱۳۹۵، شرایط خانه دار شدن مزدوجین را تسهیل کرد.

[ad_2]

لینک منبع