دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش جرایم رانندگی را لغو کرد

[ad_1]


هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرائم رانندگی را ابطال کرد.

[ad_2]

لینک منبع