اعمال تحریم‌ها نه تنها اثری در مسیر و راه ما نداشته بلکه باعث تقویت اراده ملی نیز شده است

[ad_1]


فرمانده کل سپاه گفت: اعمال تحریم‌ها نه تنها اثری در مسیر و راه ما نداشته بلکه باعث تقویت اراده ملی و رشد، پویایی و بروز استعدادهای داخلی در کشور شده است.

[ad_2]

لینک منبع