"بسته سوم" در راه است؟

[ad_1]


درحالی که تجربه دولت در تدوین بسته های اول و دوم خروج از رکود موفق نبوده، سخنگوی دولت امروز از به خط کردن وزرای کابینه برای ارائه برنامه اقتصادی کوتاه مدت برای ایجاد رونق اقتصادی خبر داده و این یعنی احتمالاًبزودی بسته سوم دولت رونمایی می شود.

[ad_2]

لینک منبع