انتخابات بسیار معناداری انجام شد/ دولت هیچ‌گاه مدیر خوبی در اقتصاد نخواهد بود/مهندسان ایرانی معادل مهندسان آمریکایی

[ad_1]


رئیس جمهور گفت: دولت خود را موظف به احترام به آرای مردم فهیم ایران و خود را متعهد به همکاری با مجلس شورای اسلامی آینده خواهد دید.

[ad_2]

لینک منبع