نماینده منتخب مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد

[ad_1]


نماینده منتخب مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان با صدور پیامی از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد.

[ad_2]

لینک منبع