داعش از عناصرش خواسته تا بستگان خود را به قتل برسانند

[ad_1]


گروه تروریستی داعش در فتوایی از عناصرش خواسته است تا بستگان خودشان را به قتل برسانند.

[ad_2]

لینک منبع